Etiket : ne kadar içi boş ve gerçek dışı olduğunu rakamlarla ispat ettik